Drag Reducing Agent

Drag Reducing Agent (DRA) akışkanların ve özellikle ham petrol ve türevlerinin boru hatlarındaki akışını kolaylaştıran “Ultra Yüksek Moleküler Ağırlıklı Polimerler”dir. Ham petrol hatlarına ppm seviyelerinde katıldığında akışın kolaylaşması sayesinde aşağıdaki faydalar elde edilir:

*   Mevcut akış kapasitesinin daha düşük basınçlarla elde edilmesi (örneğin korozyonlu hatların dizayn basıncının düşmesi, ya da işletme maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendiğinde) veya
*   Hattın mevcut basınçlarla çalıştırılması durumunda akış kapasitesinin arttırılması

Bu özel tasarlanmış kimyasallar çok düşük miktarlarda uygunlanarak ham petrolün yapısını ve özelliklerini bozmadığı gibi, mevcut hattı korozyon veya diğer risk unsurları yönünden de etkilememektedir.

Drag Reducing Agent Avantajları

DRA’nın hatta uygulaması pompa istasyonlarının arkasına monte edilen dozaj pompalarıyla sağlanmaktadır.  Her akışkanın kendine has özellikleri olması nedeniyle, sağlanabilecek faydanın hesaplanması için test uygulamaları yapılmaktadır.  Bununla birlikte uygulama referanslarımız özellikle paraffin oranı yüksek boru hatlarında %25 ile %120 arasında kapasite artışları elde edilebildiğini göstermektedir.

Not / Note:

Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili teklif ve daha detaylı bilgi almak için, bizlere “İletişim” sayfamızdaki adres ve telefonlarımız aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

For any questions or inquiries feel free to contact us using the contact information on the contact tab of our web page.

Recent Projects